Thời Gian:

- Bắt đầu: 13/11/2023.

- Kết thúc: 27/11/2023.

Thể Lệ:

Trong thời gian diễn ra chương trình, mỗi ngày Chủ Nhân cần đăng nhập vào game sẽ được tính là 1 lượt điểm danh. Tích lũy số ngày điểm danh để nhận được Code và Số may mắn rút thăm trúng thưởng.

Giải Thưởng:

Quà tích lũy số ngày điểm danh

- Tích lũy 1 ngày: 500 NB + 1 Quà Tăng Trợ Lực.

- Tích lũy 3 ngày: 600 NB + 30 Túi Chọn Mảnh Diễn Võ Lệnh.

- Tích lũy 6 ngày: 800 NB + 1 Quà Ưu Đãi-Lớn 1.

- Tích lũy 9 ngày: 1000 NB + 1 Quà Sinh Nhật-Lớn 2.

Quà quay số may mắn rút thăm trúng thưởng
Vật PhẩmSố lượng
Túi Chọn Thời Trang Tử Kim1
Túi Chọn Thời Trang Ám Kim1
Túi Chọn Điển Tàng Tướng1
Quà Chọn Thần Thú Kim1
Quà Chọn Pet Thần Hổ3
20.000 NB5
10.000 NB10

Lưu Ý:

- Mỗi túi quà chỉ đổi được 1 lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

- Các Chủ Nhân cần đăng ký thông tin tại trang sự kiện trước sau đó đăng nhập vào game thì mới tính là 1 lượt điểm danh.