Thời Gian:

- Bắt đầu: 13/11/2023.

- Kết thúc: 27/11/2023.

Thể Lệ:

Trong thời gian diễn ra chương trình, Chủ Nhân hoàn thành các nhiệm vụ chung.

Mỗi nhiệm vụ ứng với một đội thám hiểm, khi tất cả đội thám hiểm đều thành công chèo thuyền đến Quân Sư Quách Gia đang tu luyện trong rừng sâu sẽ mở khóa phần quà tất cả Server. Chi tiết 4 nhiệm vụ như sau:

- Đạt 40.000 Chủ Nhân báo danh trang sự kiện.

- Thám hiểm phó bản 5.000.000 lần.

- Luận Võ đạt 15.000.000 trận.

- 11.000.000 Nguyên Bảo được tiêu.

Giải Thưởng:

- 2011 NB.

- 1 Danh Hiệu Gương Sáng Vinh Dự.

- 1 Quà Hội Lửa Trại-Lớn.

- 1 Túi Chọn Hình Ảo Hóa Tướng.

Lưu Ý:

Mỗi túi quà chỉ đổi được 1 lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình.