1900 561 558
( 2000đ/phút )

Chiêu Mộ Võ Tướng

Để có thêm tướng cho đội hình của mình, Chủ Nhân có thể vào Quán Rượu để chiêu mộ. Quán rượu gồm có 3 loại chiêu mộ : Chiến Tướng chiêu mộ, Danh Tướng chiêu mộ và Thần Tướng chiêu mộ.

1. Chiến tướng chiêu mộ

Mỗi ngày các Chủ Nhân sẽ có 5 lần miễn phí chiêu mộ Chiến Tướng, sau khi sử dụng hết lượt miễn phí, khi chiêu mộ sẽ tốn Chiêu Mộ Lệnh - Thấp.

Chiến Tướng chiêu mộ có thể nhận được tướng Lam và tướng Tím.

2. Danh tướng chiêu mộ

Khi các Chủ Nhân vào Danh tướng chiêu mộ sẽ có xác suất nhận được Võ Tướng Cam, mỗi lần chiêu mộ sẽ tốn 1 Chiêu Mộ Lệnh-Cao hoặc 300 NB.

Mỗi lần Chủ Nhân chiêu mộ sẽ tích lũy điểm chiêu mộ, khi điểm chiêu mộ đạt đến các mức 500, 1000, 1500 điểm, Chủ Nhân sẽ có thể lựa chọn nhận 1 tướng Cam miễn phí.

3. Thần Tướng Chiêu Mộ

Khi Chủ Nhân đạt cấp 45 sẽ mở thêm tính năng Thần Tướng Chiêu Mộ, mỗi ngày sẽ xuất hiện 2 Thần Tướng tư chất 12, khi chiêu mộ Chủ Nhân sẽ nhận được mảnh Thần tướng tương ứng của ngày hôm đó đã lựa chọn.

Giống như Danh tướng chiêu mộ, ở đây, mỗi lần Chủ Nhân chiêu mộ đều sẽ tích lũy điểm số, khi điểm số đạt đến mức yêu cầu sẽ có thể mở rương quà tặng để nhận thêm phần thưởng là mảnh thần tướng.

Ngoài ra khi chiêu mộ, Chủ Nhân còn có cơ hội nhận được mảnh thần tướng tư chất 10 và các nguyên liệu quan trọng khác như tiến cấp đơn, đá luyện trang bị, Đá tiến cấp bảo vật …

App icon

OMG 3Q
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play nạp nhận quà Cài Đặt
Nạp Thẻ