Chuỗi Sự Kiện Lễ Hội Tuyết Rơi 2024
19-12-2023 đến 03/01/2024

Tham Gia Ngay

Mùa Giáng Sinh đã đến Anh Nhi chơi lớn tặng tất cho Chủ Nhân, tham gia ngay OMG 3Q | LỄ HỘI TUYẾT RƠI - CHÀO 2024!

Thời Gian:

- Bắt đầu: 19/12/2023.

- Kết thúc: 03/01/2024.

Phá Băng Nhận Quà

Thể Lệ:

Trong thời gian diễn ra chương trình, Chủ Nhân hoàn thành các nhiệm vụ chung.

Chủ Nhân làm nhiệm vụ để nhận 4 loại búa khác màu, mỗi nhiệm vụ nhận tối đa 1 búa, khi các Chủ Nhân góp đủ số lượng búa sẽ mở khóa phần quà tất cả Server. Chi tiết 4 nhiệm vụ như sau:

- Đăng ký thông tin tại trang sự kiện.

- Tham gia vòng quay may mắn.

- Quay 10 lần Vòng quay Xmas.

- Thu thập 12 Tất Giáng Sinh.

Giải Thưởng:

- 2024 NB.

- 1 Quà Chọn Danh Hiệu Tướng-Cao 18

- 1 Quà Hội Lửa Trại-Lớn

- 1 Túi Chọn Ảo Hóa Tướng

Vòng Quay XMAS

Thể Lệ:

Trong thời gian diễn ra chương trình, Chủ Nhân nạp tích lũy qua WEBPAY, đăng nhập game mỗi ngày và mời Chủ Nhân khác tham gia (Chủ Nhân chưa tham gia sự kiện) sẽ nhận được lượt quay có cơ hội sở hữu những vật phẩm có giá trị.

Chi tiết như sau:

NHIỆM VỤ SỐ LƯỢT
Đăng nhập mỗi ngày 1
Mời bạn tham gia (bạn mới chưa tham gia sự kiện) Tối đa 3 lượt suốt sự kiện
Tích lũy nạp 100.000 VND 5
Tích lũy nạp 200.000 VND 5
Tích lũy nạp 500.000 VND 5
Tích lũy nạp 1.000.000 VND 10
Tích lũy nạp 3.000.000 VND 10
Tích lũy nạp 5.000.000 VND 20
Tích lũy nạp 10.000.000 VND 20
Tích lũy nạp 20.000.000 VND 25
Tích lũy nạp 30.000.000 VND 30
Tích lũy nạp 50.000.000 VND 50
Phần Thưởng Vòng Quay:
Ô quà Vật Phẩm
1 Thời Trang Tử Kim
2 Thời Trang Ám Kim
3 Điển Tàng Tướng
4 50 Túi Chọn Mảnh Thần Hổ
5 1 Túi Chọn Thần Thú Đỏ
6 1 Túi Chọn Phụ Hồn
7 1 Túi Chọn Tướng Đỏ
8 1 Túi Chọn Thần Binh Đỏ
9 1 Túi Chọn Cẩm Nang Đỏ
10 2023 Nguyên Bảo
11 20 Túi Chọn Nguyên Liệu Cao
12 Tất Giáng Sinh

Đổi "Tất" Là Có Tất

Thể Lệ:

Trong thời gian diễn ra chương trình, Chủ Nhân tham gia Vòng Quay XMAS sẽ có cơ hội sở hữu Tất Giáng Sinh, tích lũy số lượng Tất Giáng Sinh để đổi các vật phẩm hiếm sau:

Phần Thưởng Tích Lũy Tất:
Tích lũy Tất Quà
5 500 NB
1 Quà Ưu Đãi-Nhỏ
20 Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Kim 3
10 1000 NB
1 Quà Ưu Đãi-Lớn
4 Quà Chọn Nguyên Liệu Ám Kim
15 1500 NB
1 Quà Sinh Nhật-Lớn 2
40 Túi Chọn Nguyên Liệu Tử Kim
20 1 Túi Chọn Thần Binh Đỏ
5 Danh Tướng Lệnh
30 Túi Chọn Mảnh Diễn Võ Lệnh
30 1 Minh Dực Ma Báo
5 Danh Tướng Lệnh
5 Quà Bồi Dưỡng Lớn
40 20 Túi Chọn Mảnh Thần Hổ
20 Túi Chọn Mảnh Thần Thú Đỏ
10 Quà Bồi Dưỡng Lớn
50 160 Túi Chọn Mảnh Sách Mỹ Nhân-Đỏ
30 Túi Chọn Mảnh Thần Hổ
40 Túi Chọn Mảnh Thần Thú Đỏ
60 160 Túi Chọn Mảnh Sách Mỹ Nhân Kim
40 Túi Chọn Mảnh Thần Thú Đỏ
10 Quà Bồi Dưỡng Lớn
80 160 Quà Chọn Mảnh Sách Mỹ Nhân Ám Kim
10 Túi Chọn Hồn Châu Lv1
40 Túi Chọn Mảnh Thần Thú Đỏ
100 100 Quà Chọn Mảnh Thần Thú Kim
1 Túi Chọn Hồn Kỹ Ám Kim
20 Quà Bồi Dưỡng Lớn
130 100 Túi Chọn Mảnh Thần Khí Ám Kim
1 Túi Chọn Hồn Kỹ Ám Kim
50 Túi Chọn Mảnh Binh Phù Ám Kim
170 100 Túi Chọn Mảnh Thần Khí Tử Kim
160 Quà Chọn Mảnh Sách Mỹ Nhân Tử Kim
50 Túi Chọn Mảnh Binh Phù Ám Kim

Lưu ý: Tất Giáng Sinh sẽ được tích lũy và không bị trừ đi khi Chủ Nhân đổi các gói quà.

Thông Tin Hỗ Trợ:

Anh Nhi xin chúc Chủ Nhân chơi game vui vẻ.