1900 561 558
( 2000đ/phút )

Kho Báu Quần Hùng

Tin tức |

Thời Gian

Bắt đầu: 22.05.2023.

Kết thúc: 24.05.2023.

Áp dụng cho các Server mở sau 7 ngày.

Nội Dung

1. Trong thời gian hoạt động, các Chủ Nhân hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu và tích lũy nạp có thể nhận Chìa Quần Hùng mở rương kho báu. Các nhiệm vụ hoạt động:

- Mỗi ngày đăng nhập 1 lần

- Tham gia Công Thành Lược Địa 1 lần

- Khiêu chiến Quần Hùng Trục Lộc 1 lần

- Tham gia Đấu Lôi Đài 1 lần

- Điểm năng động đạt 100 điểm

- Điểm năng động đạt 200 điểm

- Điểm năng động đạt 300 điểm

- Điểm năng động đạt 500 điểm

- Tham gia Quần Anh Tranh Bá 1 lần

- Tham gia Quan Độ Chiến 1 lần

2. Mỗi lần Chủ Nhân có thể chọn mở 1 rương bất kỳ, mỗi lần mở sẽ tốn 1 Chìa Quần Hùng, mỗi ngày có thể dùng NB để mở rương, tối đa 3 lần, giá sẽ tăng dần.

3. Trước mỗi lượt mở rương, cần chọn thưởng cuối bỏ vào kho thưởng trước, trước khi rút được thưởng cuối có thể thay đổi thưởng cuối tùy ý.

4. Khi số lần mở rương mỗi lượt tăng dần, xác suất rút được phần thưởng đặc biệt cũng tăng dần, đồng thời khi mở hết tất cả các rương chắc chắn nhận được phần thưởng đặc biệt đã chọn.

5. Sau khi nhận được thưởng cuối có thể mở tầng kế tiếp và tiếp tục mở rương.

6. Chọn mở rương nhanh hệ thống sẽ tự động dùng Chìa Quần Hùng giúp người chơi mở rương tầng hiện tại, cho đến khi mở được thưởng cuối hoặc khi hết chìa khóa sẽ dừng.

7. Tiến độ hoạt động chỉ được bảo lưu trong thời gian hoạt động.

Phần Thưởng

Túi Chọn Mảnh Diễn Võ Lệnh, Túi Chọn Truyện Ký Kim, Túi Chọn Mảnh Hồn và Nguyên Liệu Kim, Ám Kim, Tử Kim, Thái Kim, Hổ Phù, Thần Binh Đỏ, Cẩm Nang Đỏ,…

Nhiệm Vụ

Kho Phần Thưởng


Thông Tin Hỗ Trợ:

  Anh Nhi xin chúc Chủ Nhân chơi game vui vẻ.

  App icon

  OMG 3Q
  Nhà phát hành VNG

  Tải game trên App Store Tải game trên Google Play nạp nhận quà Cài Đặt
  Nạp Thẻ