1900 561 558
( 2000đ/phút )

Thông Báo Gộp Server Tháng 5 - 2024

Tin tức |

Để đảm bảo Chủ Nhân có thể trải nghiệm OMG 3Q một cách tốt nhất, mở rộng giao thương giữa các máy chủ, BĐH sẽ tiến hành bảo trì Gộp Máy Chủ trong các đợt như sau và một số lưu ý kèm theo:

 • Thời gian gộp Server có thể sẽ kéo dài sang ngày hôm sau nên lưu ý Chủ Nhân hoàn thành các hoạt động ngày, nạp trước thời gian gộp Server
 • Một số các tính năng liên Server sẽ bị tắt trong thời gian gộp Server

THÔNG TIN GỘP MÁY CHỦ


GỘP MÁY CHỦ ĐỢT ngày 13/05/2024

 • Thời gian Gộp Chính Thức: từ 09h00 - 23h59 ngày 13/05/2024. Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hoặc muộn hơn so với dự kiến.
 • Phạm Vi: Những Máy Chủ Tiến Hành Gộp các máy chủ sau:
  Cụm máy chủ Máy chủ
  Cụm 1 S599.Quý Mão
  S600.Chí Tôn
  S601.Đấu Thần
  S602.Lạc Nhạn
  S603.Độc Tiên
  S604.Lạc Thần
  S605.Bạch Y
  S606.Valentine
  S607.Ngô Đế
  S608.Độc Lang
  Cụm 2 S609.Độc Sĩ
  S610.Chiêu Cơ
  S611.Quỷ Mưu
  S612.Quốc Sắc
  S613.Thiên Hương
  S614.Bá Nguyên
  S615.Thần Hộ
  S616.Trầm Ngư
  S617.Thần Lân
  S618.Tu Hoa
  Cụm 3 S619.Phượng Sồ
  S620.Đao Vũ
  S621.Nghịch Thiên
  S622.Mưu Loạn
  S623.Càn Khôn
  S624.Thần Tôn
  S625.Đao Trấn
  S626.Thương Khung
  S627.Thống Nhất
  S628.Đại Lễ
  Cụm 4 S629.Băng Long
  S630.Ma Thần
  S631.Hạ Long
  S632.Hoàng Hổ
  S633.Linh Long
  S634.Hỏa Quyền
  S635.Song Long
  S636.Tiểu Long
  S637.Hỏa Vân
  S638.Tà Thần
  Cụm 5 S639.Ma Long
  S640.Lục Thần
  S641.Độc Long
  S642.Đoan Ngọ
  S643.Châu Long
  S644.Vũ Hầu
  S645.Hải Long
  S646.Kiêu Long
  S647.Vũ Long
  S648.Uy Long

Lưu ý:

- Thời gian gộp Server có thể sẽ kéo dài sang ngày hôm sau nên lưu ý hoàn thành các hoạt động ngày, nạp trước thời gian gộp Server.

- Một số các tính năng liên Server sẽ bị tắt trong vòng 1 tuần ở tất cả các Server trong thời gian gộp Server.

- Tính năng Đoạt Thành Liên Server sẽ ghép lẫn lộn các Server với nhau, tình trạng này sẽ ổn định trở lại sau 1 tuần kết thúc gộp Server.

App icon

OMG 3Q
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play nạp nhận quà Cài Đặt
Nạp Thẻ