1900 561 558
( 2000đ/phút )

Trung Nguyên Bí Bảo

Tin tức |

Thời gian hoạt động

Từ 1/9/2023 – 6/9/2023.

Phạm vi hoạt động

Các server mở sau 7 ngày.

Phần thưởng hoạt động

- Sách Mỹ Nhân Tử Kim Tào Tiết

- Sách Mỹ Nhân Tử Kim Lữ Linh Khởi

- Mảnh Thần Khí Tử Kim

- Túi Chọn Mảnh Chức Vị Kim

- Nguyên Liệu Thái Kim Tử Kim, Ám Kim, Kim

- Và nhiều vật phẩm khác

Nội dung hoạt động

– Trung Nguyên Bí Bảo gồm 9 phần quà, chia làm Bí Bảo Kim Cương, Bí Bảo Hoàng Kim và Bí Bảo Bạch Ngân, trong mỗi loại Bí Bảo chứa nhiều phần quà, có thể chọn quà chỉ định trong Bí Bảo để tạo kho thưởng, khi rút hết tất cả quà mới có thể mở lượt mới.

– Bí Bảo Kim Cương được chọn 2 phần quà, Bí Bảo Hoàng Kim được chọn 3 phần quà, Bí Bảo Bạch Ngân được chọn 4 phần quà.

– Chủ Nhân tiêu hao Xu Bí Bảo để liên tục rút thưởng từ Kho Thưởng Bí Bảo do Chủ Nhân tự thiết lập, cho đến khi tất cả thưởng trong kho được rút hết, Chủ Nhân lại tự thiết lập kho thưởng và bắt đầu lượt rút thưởng mới.

– Chủ Nhân có thể nhận Xu Bí Bảo thông qua nạp và mua Thẻ Tháng (Thẻ Tháng-Thường và Thẻ Tháng-Đặc Biệt) và hoàn thành nhiệm vụ năng động hàng ngày.

– Mỗi lần rút thưởng đều có xác suất nhận thêm Xu Bí Bảo số lượng ngẫu nhiên.

Lưu ý:

– Sau khi hoạt động kết thúc, hệ thống sẽ thu hồi Xu Bí Bảo và xóa.

– Tất cả NB nhận từ hoạt động mua trực tiếp và đạo cụ mức nạp đều không tính vào hoạt động!

– Chỉ có nạp và mua Thẻ Tháng (Thẻ Tháng-Thường và Thẻ Tháng-Đặc Biệt) trong Shop mới được nhận Xu Bí Bảo, NB nhận thêm từ các sự kiện nạp không tính vào hoạt động.

– Xác suất: Trong Kho Thưởng Bí Bảo có 9 ô, xác suất rút đạo cụ chỉ định của mỗi ô là 1/9. Xác suất nhận thưởng thêm Xu Bí Bảo của mỗi lần rút là 1/10.

Thông Tin Hỗ Trợ:

Anh Nhi xin chúc Chủ Nhân chơi game vui vẻ.

App icon

OMG 3Q
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play nạp nhận quà Cài Đặt
Nạp Thẻ