1900 561 558
( 2000đ/phút )

Bí Kíp Giai Đoạn Tân Thủ

Về mặt lựa chọn quốc gia, giai đoạn đầu kiến nghị rút 2 phát 10 lần, cộng thêm Chiêu mộ lệnh-cao nhận được khi vượt phó bản, cơ bản là sẽ nhận được 1 tướng cam 12.

Sau đó có thể dựa vào võ tướng trong đội và sở thích của bạn để chọn ra hướng quốc gia để theo. Khi đã chọn được quốc gia thì vào trong shop võ tướng làm mới và mua mảnh võ tướng của quốc gia đã chọn, mảnh hay cả 1 con tướng đều mua hết, đừng do dự, phải lên +4 mới đủ dùng

Vậy chúng ta nên mua những gì?

1. Rương Hoàng Kim, Chìa Hoàng kim phải mở hết, diệt phỉ kỳ ngộ Rương bảo mở hết.

2. 7 ngày đầu, thể lực đơn, hoạt lực đơn mua hết số lượt, khi mà trang sức tạm đủ rồi thì hoạt lực đơn có thể mua ít lại.

3. Mua thêm lượt Luận võ, đừng có tiếc, phần thưởng được Đá Tướng Tinh, quá ngon.

4. Khiêu chiến lệnh từ ngày đầu tiên, thấy là mua, về sau khiêu chiến phản tặc càng nhiều, bảo vật càng mạnh.

5. Bảo vật riêng của từng võ tướng, gặp bảo vật cần mua nếu tốn nguyên bảo thì cũng đừng tiếc.

6. Đá Tướng Tinh và Đá tinh luyện nếu là người chơi bình dân thì đừng mua vội, khi nào cần tăng lực chiến để vượt phó bản thì mua.

7. Bang hội kiến thiết 300 NB rất cần thiết, vừa tăng cấp bang hội, vừa có điểm cống hiến để mua đồ trong shop bang.

App icon

OMG 3Q
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play nạp nhận quà Cài Đặt
Nạp Thẻ