6 Năm Tâm Huyết - VIết Tiếp Hành Trình
18-08-2023 đến 06/09/2023

Sự kiện 1: Sảnh Vinh Danh

Sảnh Vinh Danh 6 năm vừa qua đúng là một chuyến hành trình khó quên. Với sự ủng hộ của Chủ Nhân mà OMG 3Q đã liên tục xô đổ kỷ lục, đạt được những thành tựu mới. Nhân dịp Sinh Nhật 6 Tuổi này, Chủ Nhân hãy cùng tiếp tục xác lập thành tích mới và rinh về phần quà toàn server nhé!

Mục tiêu hướng tới:

- Số server đạt 650

- Số trận Luận Võ đạt mốc 5 tỷ trận

- Số giờ online đạt mốc 100 triệu

- Số lượng nhân vật đạt mốc 9 triệu

- Đội hình giá trị nhất đạt mốc 4.8 tỷ lực chiến

Phần thưởng khi tất cả các mục tiêu được hoàn thành dành cho tất cả các server:

- 1 Túi Chọn Thời Trang Đỏ

- 1 Quà Chọn Đá Hồn

- 1 Minh Dực Ma Báo

- 1 Quà Chọn Danh Hiệu Tướng-Cao 18

- 2999 Nguyên Bảo