1900 561 558
( 2000đ/phút )

HỆ THỐNG DIỆT PHỈ

Đổi mới cách chơi, hệ thống Diệt phỉ hoàn toàn mới! Thiên hạ đại loạn, cướp bóc bốn bề nổi dậy, quây quét trộm cướp, tạo dựng sự nghiệp. Trong quá trình Diệt Phỉ,  có thể nhận được các loại bảo vật quý hiếm,  ngoài ra còn có rất nhiều bảo vật sử dụng cho Tướng đang chờ bạn đến nhận. 

Câu chuyện Tam Quốc bắt đầu từ Đào Viên tam kết nghĩa của Lưu, Quan, Trương, hệ thống Diệt Phỉ trong trò chơi cũng được bắt đầu từ Đào Viên Diệt Phỉ.

Sau khi tiến hành Diệt Phỉ đủ số lần chỉ định, người chơi có thể nhận được một Rương.

Trong quá trình Diệt Phỉ, người chơi có thể nhận được Tinh Thạch quý hiếm, có thể đổi Trân Bảo ở shop. Tướng đeo trân bảo nhận thêm thuộc tính và liên kết đó!

Ngoài các phần thưởng như trang bị, tham gia Diệt Phỉ còn là một cách cực nhanh để thăng cấp cho nhân vật của Chủ Nhân.

Diệt Phỉ tiêu khá nhiều Hoạt Lực, người chơi phải chuẩn bị đầy đủ Hoạt Lực Đơn nhé. VIP4 hoặc Level 50 có thể mở tự động Diệt Phỉ.

Trong hệ thống Diệt Phỉ, có thể tiến hành thu hồi Tướng, thu hồi Trang bị, thu hồi Trân Bảo, hợp thành Bảo vật, đồng thời cũng có thể may mắn gặp được Kỳ Ngộ…

Khi gặp được Kỳ Ngộ, người chơi có thể tham gia trả lời các câu hỏi trong chủ đề Tam Quốc, mở Rương Thần Bí hoặc có thể nhận được những đợt sale với giá hấp dẫn nữa!

App icon

OMG 3Q
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play nạp nhận quà Cài Đặt
Nạp Thẻ