1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hệ Thống Khoáng

Thời đại chiếm Khoáng làm vua, chiếm thua làm giặc đến rồi, chúng ta hãy cầm vũ khí và cuốc lên đi!

Trong hệ thống Khoáng, Chủ Nhân có thể chọn mỏ khoáng có phẩm chất khác nhau. Chủ Nhân có thể thông qua đánh thắng lính bảo vệ khoáng để chiếm mỏ khoáng, khi chiếm được mỏ khoáng, mỏ sẽ duy trì sản xuất tài nguyên trong vòng tám giờ cho Chủ Nhân, Chủ Nhân còn có thể chiếm mỏ khoáng của Chủ Nhân khác.

Trong Khoáng, người chơi tranh đoạt điểm khoáng, có thể tạo cơ hội luân phiên giữa người chơi với nhau, thời khắc so tài thực lực đến rồi,để chiếm giữ nhiều khoáng hơn nữa, hãy chiến đấu!

App icon

OMG 3Q
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play nạp nhận quà Cài Đặt
Nạp Thẻ