1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hệ Thống Phản Tặc

Khi công đánh phó bản, trong game có xác suất xuất hiện BOSS phản tặc, BOSS có thời gian tồn tại cố định, hãy công phá chúng!

Cách tấn công phản tặc chia thành công thường và công toàn lực (Công gấp 2.5 lần), trong thời gian đó sẽ tiêu hao Chiến Lệnh.

Chia sẻ nhanh thông tin boss phản tặc cho bạn bè biết, hảo hữu có thể tấn công boss !

Dựa vào sát thương mỗi lần tấn công, Chủ Nhân sẽ nhận được Chiến Công tương ứng. mỗi ngày có thưởng thành tựu chiến công cá nhân, thưởng xếp hạng chiến công, sau khi tiêu diệt boss có thưởng kích sát và thưởng phát hiện.

App icon

OMG 3Q
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play nạp nhận quà Cài Đặt
Nạp Thẻ