Sự kiện
Thiên Giáng Hồng Phúc
Tham gia ngay

11-11-2021

NỘI DUNG SỰ KIỆN

Trong 30 ngày đầu mở server, người chơi đạt cấp nhất định sẽ nhận được sự kiện ưu đãi nạp “ Thiên Giáng Hồng Phúc”.

Mỗi cấp sẽ có 3 gói quà ưu đãi hạn giờ, người chơi nạp đơn đúng mốc trong thời gian quy định để mua gói quà tương ứng.

Hết thời gian sự kiện, các gói quà sẽ biến mất và sẽ không hiển thị lại nên người chơi hãy tranh thủ để mua kịp lúc.

Người chơi cũng cần nhanh chóng nhận thưởng trước khi sự kiện biến mất.

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Phạm vi: Các server mới mở trong vòng 30 ngày đầu.

PHẦN THƯỞNG

Cấp 20Gói 80 NBChiêu Mộ Lệnh-Cao*10, NB*288, Thể Lực Đơn*5
Gói 400 NBGói chọn lựa Tất Cả Mảnh Tướng*8, NB*888, Quà Tăng Trợ Lực*1
Gói 2000 NBGói chọn lựa Tất Cả Mảnh Tướng*30, Đá Tướng Tinh*1500, Tiến Cấp Đơn*1500, NB*1888
Cấp 30Gói 200 NBGói Trang Sức Cam*6, Thể Lực Đơn*5, Hoạt Lực Đơn*5, NB*688
Gói 400 NBGói Trang Sức Cam*9, Thể Lực Đơn*5, Hoạt Lực Đơn*5, NB*888
Gói 4000 NBGói Trang Sức Cam*50, Thể Lực Đơn*10, Hoạt Lực Đơn*10, NB*2888
Cấp 35Gói 80 NBChiêu Mộ Lệnh-Cao*10, Thể Lực Đơn*5, NB*288
Gói 2000 NBGói chọn lựa Tất Cả Mảnh Tướng*30, Sư Hoàng Kích*1, NB*1888
Gói 4000 NBGói chọn lựa Tất Cả Mảnh Tướng*40, Minh Vương Bào*1, Viêm Ma Khôi*1, Viêm Dực Liên*1
Cấp 40Gói 200 NBGói chọn lựa Tất Cả Mảnh Tướng*5, Tiến Cấp Đơn*1000, NB*688
Gói 2000 NBGói chọn lựa Tất Cả Mảnh Tướng*30, Tiến Cấp Đơn*4000, NB*1888
Gói 4000 NBGói chọn lựa Tất Cả Mảnh Tướng*40, Tiến Cấp Đơn*5000, NB*2888
Cấp 45Gói 200 NBGói Bảo Vật Cam Phẩm 18*3, NB*688, Đá Luyện Trang Sức*100
Gói 400 NBGói Bảo Vật Cam Phẩm 18*4, NB*888, Đá Luyện Trang Sức*200
Gói 2000 NBGói Bảo Vật Cam Phẩm 18*15, NB*1888, Đá Luyện Trang Sức*800
Cấp 50Gói 80 NBGói chọn lựa Tất Cả Mảnh Tướng*4, Tiến Cấp Đơn*1000, NB*288
Gói 2000 NBGói chọn lựa Tất Cả Mảnh Tướng*30, Quà chọn lựa chiến hồn Cam*1, Tiến Cấp Đơn*3000
Gói 6000 NBGói chọn lựa Tất Cả Mảnh Tướng*60, Quà chọn lựa chiến hồn Cam*2, NB*3888
Cấp 55Gói 200 NBGói Pet tổng hợp*4, Pet Tăng Sao Đơn*150, Thức Ăn Pet-Cao*30
Gói 400 NBGói Pet tổng hợp*6, Pet Tăng Sao Đơn*200, Thức Ăn Pet-Cao*50
Gói 2000 NBGói Pet tổng hợp*22, Pet Tăng Sao Đơn*500, Thức Ăn Pet-Cao*100
Cấp 60Gói 80 NBTúi chiến hồn cam ngẫu nhiên*1, Thức Ăn Pet-Cao*50, NB*288
Gói 400 NBGói Chiến Hồn Thủ Cam*2, Thức Ăn Pet-Cao*50, NB*888
Gói 2000 NBQuà lựa chọn Siêu chiến hồn*2, Thức Ăn Pet-Cao*150, NB*1888
Cấp 65Gói 200 NBTúi chọn truyện ký cam*7, Thể Lực Đơn*10, NB*688
Gói 2000 NBTúi chọn truyện ký đỏ*4, Quà Tăng Trợ Lực*2, NB*1888
Gói 4000 NBTúi chọn truyện ký đỏ*6, Quà chọn lựa chiến hồn Cam*1, Quà Tăng Trợ Lực*2
Cấp 70Gói 80 NBTúi Chọn Mảnh Bảo Vật Cam 18*50, Đá Tẩy T.Bị*10, NB*288
Gói 400 NBGói Bảo Vật Cam Phẩm 18*4, Đá Tẩy T.Bị*20, Bảo Vật Tinh Hoa*10
Gói 2000 NBGói Bảo Vật Cam Phẩm 18*15, Bảo Vật Tinh Hoa*50, NB*1888
Cấp 75Gói 200 NBĐá Tiến Cấp T.Bị Đỏ*150, NB*688, Đá Luyện Cam*50
Gói 2000 NBQuà chọn lựa T.Bị Đỏ-Tinh Hoa*150, Đá Tiến Cấp T.Bị Đỏ*200, Đá Luyện Cam*75
Gói 4000 NBQuà chọn lựa T.Bị Đỏ-Tinh Hoa*230, Đá Tiến Cấp T.Bị Đỏ*230, Đá Luyện Cam*100
Cấp 80Gói 200 NBTúi Chọn Mảnh Thần Binh Đỏ*35, Đá Luyện Thần Binh*30, Đá Đột Phá Thần Binh*30
Gói 2000 NBTúi Chọn Mảnh Thần Binh Đỏ*200, Đá Luyện Thần Binh*50, Đá Đột Phá Thần Binh*50
Gói 6000 NBTúi Chọn Mảnh Thần Binh Đỏ*280, Đá Luyện Thần Binh*300, Đá Đột Phá Thần Binh*400
Cấp 82Gói 200 NBGiác Tỉnh Đơn*80, Đột Phá Đơn*80, Tiến Cấp Đơn*800
Gói 400 NBGiác Tỉnh Đơn*120, Đột Phá Đơn*120, Tiến Cấp Đơn*1200
Gói 2000 NBGiác Tỉnh Đơn*400, Đột Phá Đơn*400, Tiến Cấp Đơn*4000
Cấp 85Gói 80 NBTúi Chọn Mảnh Thần Thú Cam*15, Thú Hồn-Trung*10, Đá Huyết Tinh*10
Gói 2000 NBTúi Chọn Mảnh Thần Thú Đỏ*80, Thú Hồn-Trung*30, Đá Huyết Tinh*30
Gói 6000 NBTúi Chọn Mảnh Thần Thú Đỏ*140, Đá Huyết Tinh*100, Thú Hồn-Cao*10
Cấp 87Gói 200 NBGiác Tỉnh Đơn*80, Đột Phá Đơn*80, Tiến Cấp Đơn*800
Gói 400 NBGiác Tỉnh Đơn*120, Đột Phá Đơn*120, Tiến Cấp Đơn*1200
Gói 2000 NBGiác Tỉnh Đơn*400, Đột Phá Đơn*400, Tiến Cấp Đơn*4000
Cấp 90Gói 80 NBTúi Chọn Tinh Hoa Trang Sức*50, NB*288, Tiến Cấp Đơn*500
Gói 400 NBTúi Chọn Mảnh Cẩm Nang Đỏ*20, Cẩm Tú Ngọc*10, NB*888
Gói 4000 NBTúi Chọn Mảnh Cẩm Nang Đỏ*100, Cẩm Tú Ngọc*60, NB*2888

 

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Nội dung