Thiên Giáng Hồng Phúc
11-11-2021

Tham gia ngay

NỘI DUNG SỰ KIỆN

Trong 30 ngày đầu mở server, người chơi đạt cấp nhất định sẽ nhận được sự kiện ưu đãi nạp “ Thiên Giáng Hồng Phúc”.

Mỗi cấp sẽ có 3 gói quà ưu đãi hạn giờ, người chơi nạp đơn đúng mốc trong thời gian quy định để mua gói quà tương ứng.

Hết thời gian sự kiện, các gói quà sẽ biến mất và sẽ không hiển thị lại nên người chơi hãy tranh thủ để mua kịp lúc.

Người chơi cũng cần nhanh chóng nhận thưởng trước khi sự kiện biến mất.

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Phạm vi: Các server mới mở trong vòng 30 ngày đầu.

PHẦN THƯỞNG

Cấp 20 Gói 80 NB Chiêu Mộ Lệnh-Cao*10, NB*288, Thể Lực Đơn*5
Gói 400 NB Gói chọn lựa Tất Cả Mảnh Tướng*8, NB*888, Quà Tăng Trợ Lực*1
Gói 2000 NB Gói chọn lựa Tất Cả Mảnh Tướng*30, Đá Tướng Tinh*1500, Tiến Cấp Đơn*1500, NB*1888
Cấp 30 Gói 200 NB Gói Trang Sức Cam*6, Thể Lực Đơn*5, Hoạt Lực Đơn*5, NB*688
Gói 400 NB Gói Trang Sức Cam*9, Thể Lực Đơn*5, Hoạt Lực Đơn*5, NB*888
Gói 4000 NB Gói Trang Sức Cam*50, Thể Lực Đơn*10, Hoạt Lực Đơn*10, NB*2888
Cấp 35 Gói 80 NB Chiêu Mộ Lệnh-Cao*10, Thể Lực Đơn*5, NB*288
Gói 2000 NB Gói chọn lựa Tất Cả Mảnh Tướng*30, Sư Hoàng Kích*1, NB*1888
Gói 4000 NB Gói chọn lựa Tất Cả Mảnh Tướng*40, Minh Vương Bào*1, Viêm Ma Khôi*1, Viêm Dực Liên*1
Cấp 40 Gói 200 NB Gói chọn lựa Tất Cả Mảnh Tướng*5, Tiến Cấp Đơn*1000, NB*688
Gói 2000 NB Gói chọn lựa Tất Cả Mảnh Tướng*30, Tiến Cấp Đơn*4000, NB*1888
Gói 4000 NB Gói chọn lựa Tất Cả Mảnh Tướng*40, Tiến Cấp Đơn*5000, NB*2888
Cấp 45 Gói 200 NB Gói Bảo Vật Cam Phẩm 18*3, NB*688, Đá Luyện Trang Sức*100
Gói 400 NB Gói Bảo Vật Cam Phẩm 18*4, NB*888, Đá Luyện Trang Sức*200
Gói 2000 NB Gói Bảo Vật Cam Phẩm 18*15, NB*1888, Đá Luyện Trang Sức*800
Cấp 50 Gói 80 NB Gói chọn lựa Tất Cả Mảnh Tướng*4, Tiến Cấp Đơn*1000, NB*288
Gói 2000 NB Gói chọn lựa Tất Cả Mảnh Tướng*30, Quà chọn lựa chiến hồn Cam*1, Tiến Cấp Đơn*3000
Gói 6000 NB Gói chọn lựa Tất Cả Mảnh Tướng*60, Quà chọn lựa chiến hồn Cam*2, NB*3888
Cấp 55 Gói 200 NB Gói Pet tổng hợp*4, Pet Tăng Sao Đơn*150, Thức Ăn Pet-Cao*30
Gói 400 NB Gói Pet tổng hợp*6, Pet Tăng Sao Đơn*200, Thức Ăn Pet-Cao*50
Gói 2000 NB Gói Pet tổng hợp*22, Pet Tăng Sao Đơn*500, Thức Ăn Pet-Cao*100
Cấp 60 Gói 80 NB Túi chiến hồn cam ngẫu nhiên*1, Thức Ăn Pet-Cao*50, NB*288
Gói 400 NB Gói Chiến Hồn Thủ Cam*2, Thức Ăn Pet-Cao*50, NB*888
Gói 2000 NB Quà lựa chọn Siêu chiến hồn*2, Thức Ăn Pet-Cao*150, NB*1888
Cấp 65 Gói 200 NB Túi chọn truyện ký cam*7, Thể Lực Đơn*10, NB*688
Gói 2000 NB Túi chọn truyện ký đỏ*4, Quà Tăng Trợ Lực*2, NB*1888
Gói 4000 NB Túi chọn truyện ký đỏ*6, Quà chọn lựa chiến hồn Cam*1, Quà Tăng Trợ Lực*2
Cấp 70 Gói 80 NB Túi Chọn Mảnh Bảo Vật Cam 18*50, Đá Tẩy T.Bị*10, NB*288
Gói 400 NB Gói Bảo Vật Cam Phẩm 18*4, Đá Tẩy T.Bị*20, Bảo Vật Tinh Hoa*10
Gói 2000 NB Gói Bảo Vật Cam Phẩm 18*15, Bảo Vật Tinh Hoa*50, NB*1888
Cấp 75 Gói 200 NB Đá Tiến Cấp T.Bị Đỏ*150, NB*688, Đá Luyện Cam*50
Gói 2000 NB Quà chọn lựa T.Bị Đỏ-Tinh Hoa*150, Đá Tiến Cấp T.Bị Đỏ*200, Đá Luyện Cam*75
Gói 4000 NB Quà chọn lựa T.Bị Đỏ-Tinh Hoa*230, Đá Tiến Cấp T.Bị Đỏ*230, Đá Luyện Cam*100
Cấp 80 Gói 200 NB Túi Chọn Mảnh Thần Binh Đỏ*35, Đá Luyện Thần Binh*30, Đá Đột Phá Thần Binh*30
Gói 2000 NB Túi Chọn Mảnh Thần Binh Đỏ*200, Đá Luyện Thần Binh*50, Đá Đột Phá Thần Binh*50
Gói 6000 NB Túi Chọn Mảnh Thần Binh Đỏ*280, Đá Luyện Thần Binh*300, Đá Đột Phá Thần Binh*400
Cấp 82 Gói 200 NB Giác Tỉnh Đơn*80, Đột Phá Đơn*80, Tiến Cấp Đơn*800
Gói 400 NB Giác Tỉnh Đơn*120, Đột Phá Đơn*120, Tiến Cấp Đơn*1200
Gói 2000 NB Giác Tỉnh Đơn*400, Đột Phá Đơn*400, Tiến Cấp Đơn*4000
Cấp 85 Gói 80 NB Túi Chọn Mảnh Thần Thú Cam*15, Thú Hồn-Trung*10, Đá Huyết Tinh*10
Gói 2000 NB Túi Chọn Mảnh Thần Thú Đỏ*80, Thú Hồn-Trung*30, Đá Huyết Tinh*30
Gói 6000 NB Túi Chọn Mảnh Thần Thú Đỏ*140, Đá Huyết Tinh*100, Thú Hồn-Cao*10
Cấp 87 Gói 200 NB Giác Tỉnh Đơn*80, Đột Phá Đơn*80, Tiến Cấp Đơn*800
Gói 400 NB Giác Tỉnh Đơn*120, Đột Phá Đơn*120, Tiến Cấp Đơn*1200
Gói 2000 NB Giác Tỉnh Đơn*400, Đột Phá Đơn*400, Tiến Cấp Đơn*4000
Cấp 90 Gói 80 NB Túi Chọn Tinh Hoa Trang Sức*50, NB*288, Tiến Cấp Đơn*500
Gói 400 NB Túi Chọn Mảnh Cẩm Nang Đỏ*20, Cẩm Tú Ngọc*10, NB*888
Gói 4000 NB Túi Chọn Mảnh Cẩm Nang Đỏ*100, Cẩm Tú Ngọc*60, NB*2888

 

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.